Styret

Svein Sollie

Direktør distribusjon

Asko Norge AS

Styreleder i LUKS

Sven Bugge

Daglig leder

LUKS

Øyvind Boiesen

Direktør distribusjon

TINE

Roar Ødelien

Adm. direktør

Vectura AS

Knut Elkjær

Sjefsingeniør

Arbeidstilsynet Oslo

Iver Sæther

National Transport Manager

Ringnes Supply Company AS

Geir Kvam

Utreder

Fellesforbundet

Lars Iver Wiig

Rådgiver/Ansvarlig for politikk og samfunnskontakt

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)