Lars Iver Wiig

Rådgiver/ansvarlig for politikk og samfunnskontakt

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

NNN er organisasjonen for distribusjonssjåfører knyttet til produksjons- og leverandørleddet til handels- og servicenæringen.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har siden 1970 tallet arbeidet for å sikre at sjåførenes arbeidsmiljø og sikkerhet blir ivaretatt også utenfor produksjonsstedenes områder.

LUKS er svaret på de utfordringene sjåførene møter i hverdagen.

LUKS er en nøytral aktør hvor både offentlige myndigheter, bedrifter, ansattes organisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner er aktive medlemmer.

Dette sikrer at fokus er rettet mot HMS og distribusjonseffektivitet ut fra et helhetlig perspektiv, uavhengig av konkurranseforhold eller andre særhensyn.

Kompetansen LUKS besitter på dette feltet er av en kvalitet som er etterspurt av både det offentlige beslutningsapparat og private aktører.

Som deltaker i LUKS samarbeidet siden starten har NNN erfart at arbeidet som gjøres gir positive resultater som merkes både av ansatte, leverandører, kunder og det ytre miljø.