Velkommen til LUKS

For alle som er opptatt av effektiv og miljøvennlig varetransport sett i relasjon til HMS og IK-mat.


Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) startet i 1987 som et prosjekt i regi av Ringnes. Etter kort tid meldte mange av de store aktørene i dagligvarebransjen sin interesse. På begynnelsen av 1990- tallet delte Ringnes og NHOs Arbeidsmiljøfond finansieringen av LUKS.

I LUKS sitt styre sitter representanter for NHO, NCF, Landbruksamvirket, NNN, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. LUKS har hovedkontor i Oslo sentrum. Fra sommeren 1995 har LUKS vært en ideell stiftelse registrert i Stiftelsesregisteret i Førde, og i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Les mer om LUKS her.


AKTUELT:

LUKS stevnet Oslo kommune for brudd på aml § 2-2. Relevante dokumenter knyttet til saken finner du her.