Bransjestandard for varelevering (BVL)


Hovedaktørene innen varedistribusjon har sammen med partene i arbeidslivet og relevante myndigheter laget en standard for vareleveringsforhold. Standarden bygger på kravene i Arbeidsmiljøloven, Plan og bygningsloven, Vegtrafikkloven og Matloven samt forskriftene til disse lovene.

Det er LUKS som sitter med sekretariatet for standarden. BVL blir revidert hvert tredje år. I standarden finner du det aller meste du trenger å vite for å planlegge, bygge og drifte et godt varemottak.

Til BVL hører en ensides sjekkliste som bl.a. kan benyttes som supplement, når det skal søkes Arbeidstilsynet om samtykke etter AML § 18.9 ved nybygg eller ombygginger.


Bransjestandard for varelevering (BVL) kan lastes ned her.

Sjekklisten kan lastes ned separat her.

Implementering av Bransjestandard for varelevering (BVL) kan lastes ned her.