Svein Sollie

ASKO NORGE AS

Direktør distribusjon

Styreleder i LUKS

ASKO NORGE AS anser bidragene fra LUKS som svært viktige for å kunne effektivisere vår egen distribusjon. LUKS besitter spisskompetanse som det er nærmest umulig for en distributør å ha full oversikt over. Vi har mange eksempler på faktiske tiltak som er igangsatt som følge av bistand fra LUKS. Dette er saker som f.eks. berører HMS, offentlige myndigheter, eiendomsbesittere eller andre distributører.

LUKS har en viktig rolle som brobygger mellom varedistributører, arbeidstakerorganisasjoner og offentlige myndigheter. Det handler i all vesentlighet om å legge forholdene best mulig til rette for den enkelte sjåfør, for derigjennom oppnå en så effektiv og miljøvennlig transport som mulig. LUKS er en partsnøytral aktør som bistår aktørene til å realisere optimale løsninger.