Rapporter, veiledninger og diverse dokumenter


Rapporter

Svært vanskelige parkeringsforhold for vareleverandører innenfor Ring 2 i Oslo

(2015 LUKS dok nr. 4241-B). Dokumentet kan lastes ned her.

(2015 LUKS dok nr 4161). Dokumentet kan lastes ned her.

Bekymret for vareleveringen i Oslo mens rehabiliteringen av 10 tunneler pågår frem til 2019

(2015 LUKS dok nr. 4245). Dokumentet kan lastes ned her.

Forbruk ved anvendelse av stor lastebil.

(2008 LUKS dok nr. 3212). Presentasjonen kan lastes ned her.

Varelevering i by - en studie av leveringsforhold og byliv.

(2008 SVV/Rambøll UTB 2008/14)

Problemer og hindringer for varelevering i byer.

(2003 LUKS dok. nr. 2911). Dokumentet kan lastes ned her.

Gode og dårlige varemottak. Adkomst-plassering-utforming.

(2003 LUKS dok. nr. 2929). Dokumentet kan lastes ned her.

Byen og varetransporten, V126.

(Statens vegvesen 2014). Dokumentet kan lastes ned her.


Veiledninger

LUKS har utarbeidet 3 veiledninger for planlegging av varemottak. Disse kan hentes ned her.

Planlegging av varemottak ved nybygg og ombygging (Utendørs forhold)

LUKS dok. nr. 3433

Planlegging av varemottak ved nybygg og ombygging (Innendørs forhold)

LUKS dok. nr. 3434

Planlegging av snusløyfe for lastebiler

LUKS dok. nr. 3082