Næringslivsgrupper

Om Næringslivsgrupper (NG), se også "Dette er Luks".

NG er etablert i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo. Det avholdes normalt møter 2-4 ganger i året.

Dersom du ønsker bistand med saker som gjelder varetransport i relasjon til offentlige etater, handelstandsforeninger eller gårdeierne kan du melde saker til oss.

Dersom den ligger innenfor vårt virkefelt vil vi ta den opp i næringslivsgruppen.