HMS og varedistribusjon

I samarbeid med Arbeidstilsynet har LUKS laget en veileder i relevant regelverk i HMS innen varedistribusjon. Veilederen har seks hovedkapitler som omhandler:

- Den enkelte aktørs rolle

- Arbeidsmiljøloven

- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved varemottak

- Organisering, ledelse og medvirkning ved varemottak

- Utforming og innredning av et varemottak

- Utøvelse av arbeid og bruk at arbeidsutstyr ved varemottaket

Veilederen kan lastes ned her.

Tips til arbeidstilsynet

Dersom det er HMS-forhold ved et varemottak som du mener er i strid med regelverket, kan du tipse Arbeidstilsynet ved å gå inn på https://tips.arbeidstilsynet.no/